V akom sme štádiu

Aktuálny stav odpracovaných hodín: 217 hod

Do tohto času je zarátané vybavovanie na úradoch a vyčistenie niektorých zabudnutých ciest.

Nie je tu zarátaných niekoľko stoviek hodín pri prechádzaní trás a ich mapovaní a práca s mapami a dokumentmi pri počítači.

Príprave projektu sme už teraz venovali stovky hodín z nášho voľného času. Chceme niečo urobiť pre svoju obec, pre jej obyvateľov a sprostredkovať krásu nášho okolia verejnosti. Dúfame, že nás budete podporovať a oceníte tak našu snahu.

Čo už máme Čo nám ešte chýba
Vymyslenie trás Získanie povolení od majoritných vlastníkov
Vytvorenie predbežných máp a projektu Získanie povolení od ostatných vlastníkov
Certifikát značkára Územné rozhodnutie stavebného úradu
Predbežné stanovisko KÚŽP Povolenie na vyznačenie trás od KÚŽP
Získanie povolení od majoritných vlastníkov – v jednaní Zaevidovanie trás v SCK
Označenie trás
Vytvorenie máp
Vytvorenie webstránky
Jazdenie po trasách :)

Aj keď sa zdá, že toho máme pred sebou ešte veľa, veľkú časť už máme za sebou a mnohé veci budú prebiehať paralelne.

Do konca roka 2012 chceme mať v rukách povolenie, cez zimu budeme pracovať na mapách a do jesene 2013 chceme označiť trasy a oficiálne spustiť projekt.

Časová os

5.6.2012

Stretnutie s urbárom Slopná, následne stretnutie s urbárom Košecké Podhradie.

30.5.2012

Najkratšie stretnutie a ďalšie získané povolenia od majiteľov na OcÚ Beluša – 20 minút. Prvá pripomienka bola: “Chceme, aby to už bolo hotové..”

9.5.2012

Na stretnutí na OcÚ Mojtín sme získali ďalšie 3 povolenia..

6.5.2012

Na valnom zhromaždení urbáru vo Visolajoch sme získali súhlas k vyznačeniu.

25.4.2012

Stretli sme sa so zástupcami OcÚ Visolaje, dohodli sa na podrobnostiach a získali súhlas k vyznačeniu.

5.4.2012

Obdržali sme vyjadreni krajského úradu životného prostredia v TN k plánovanému zámeru trás.

27.1.2012

Predseda slovenského cykloklubu, pán Hlatký, nás naviedol na správny smer a dal nám dôležité rady.

12.12.2011

V kultúrnom dome v Beluši sme mali prvú verejnú prezentáciu, na ktorej sa zúčastnili starostovia okolitých obcí, organizácie a ochranári. Všetkým sa projekt páčil a prisľúbili spoluprácu.

14.10.2011

Zuzka sa zúčastnila trojdňového školenia cykloznačkárov v Oščadnici, tak už vieme, ako správne maľovať céčka na strom..
Stala sa tak certifikovanou cykloznačkárkou.

16.09.2011

Na stretnutí s Ing. arch. Pavlom Ďurovcom na OcÚ sme sa dohodli na spolupráci pri zisťovaní vlastníkov pozemkov pod cyklotrasy.

01.08.2011

Stretnutie Jura a Jura so starostom Beluše a dohodnutie sa o spolupráci.

17.7.2011

Juro so Zuzkou boli pojazdiť na cyklotrasách projektu Bajkom k tajchom v Hodruši-Hámroch. Stretli sme sa s otcom myšlienky a hlavným realizátorom, ktorý nám dal cenné rady a elán k budovaniu projektu.

10.07.2011

Stretnutie Jura, Jura, Bora a Zuzky a dohodnutie postupu.

05.07.2011

Rozhovor s Jurom Kapušom o mojom pláne, kde mi sľúbil pomoc.

08.01.2011

Nápad na vybudovanie cyklotrás. Nie síce prvý, ale prvý, pri ktorom som sa tým začal naozaj zaoberať. Hlavnou motiváciou bolo objavenie projektu Bajkom k tajchom.