Tretia Závadská jaskyňa

V poslednú októbrovú nedeľu sme sa opäť vybrali pomôcť našim priateľom jaskyniarom pod vedením Bohuša Kortmana. Ráno sme sa stretli v Zemianskej Závade, zaparkovali autá, cez plecia prehodili motyky a krompáče a vyrazili smerom k Závadským jaskyniam.

_DSC4819

Pod nohami šuchotalo lístie a okolité vrchy sa schovávali za jesennú hmlu. Našim cieľom, alebo minimálne snahou, bolo objaviť povestnú tretiu jaskyňu, ktorá mala byť zasypaná niekedy v 40. rokoch kvôli bezpečnosti detí, ktoré sa tam rady chodili hrávať.

_DSC4813

Jaskyniari mali indície, že hľadaná jaskyňa by sa mala nachádzať vedľa Veľkej jaskyne a tak sme začali sondovanie práve v tých miestach. Prehlbovali sme už skôr začatú sondu a postupne objavovali nové priestory. Dve skupiny ťažili materiál vo vnútri a Ivan s Vladom ho ťahali na povrch, kde z tohto materiálu vznikol parádny chodník pred jaskyňou.

_DSC4788Spoločnosť nám prišli robiť miestni poľovníci. Na ich podnet sa možno časom dve existujúce  jaskyne premenujú na Veľká temná a Malá temná. Takto ich totiž pred rokmi volali naši predkovia. Názov Zemianske jaskyne je naviac mätúci, lebo jaskyne sú v katastri obce Horný Moštenec.

_DSC4790

Po krátkej prestávke sa „baníci“ opäť vrátili do jaskyne. Niečo ešte vyťažili, no síl a aj denného svetla ubúdalo a tak postupne povychádzali von. Roman sa vrátil dnu spraviť video z nových priestorov, no technika zlyhala a video sa nezachovalo. Možno to však bol osud a jaskyňa nám chcela týmto povedať, že ešte neukázala svoje najkrajšie priestory.

_DSC4804

Zo špinavých, mokrých a zablatených oblečkov sa kopáči hodili do gala (rozumej čistejších vecí). Pred odchodom sme ešte opiekli a využili oddychové chvíle na rozhovory o jaskyniach.

_DSC4810

Po naplnení hladných žalúdkov sme sa všetci pobrali dolu k autám. Cestou sme sa predbežne dohodli na ďalšej akcii, ktorou by mala byť návšteva Četníkovej jaskyne. Rozlúčili sme sa a pobrali sa domov. Unavení, ale zato s veľmi dobrým pocitom.

Text: Katarína Belobradová
Foto: Vladimír Ruček