Médiá

Propagácia nášho projektu na stránke Puchovo dedičstvo

Reportáž o našom projekte v TV Považie

Článok o našom projekte v mesačníku Belušan.

Článok o našom projekte v novinách MY (Obzor).

Článok o našom projekte v Púchovských novinách.

Článok o našom klube a projekte v mesačníku Naša Beluša, september 2011.

Pozrieť článok online (strana 6)

nasa belusa