Martinky

Hrebeň Martinských holí neodolal ďalšej návšteve nášho tímu.