Mapa

Trasy sú riešené ako uzavreté okruhy, alebo ako trasy so začiatkom a koncom v rôznych miestach. Budú sa na nich nachádzať nástupné miesta, ktoré budú slúžiť ako portály k vstupu do systému. Pri nich bude možnosť odparkovať autá. Ďalej budú označené dôležité body, respektíve miesta, kde sa križujú viaceré trasy. Nástupné miesta, ako aj dôležité body budú obsahovať smerovníky s vyznačeným miestom a vzdialenosťou k nemu.

Predbežný návrh cyklotrás:

mapa_na_stranke

Trasy
Celková dĺžka 95,7 km
Spojky
Celková dĺžka 28,9 km
Názov trasy: Dlhá jazda pána Kočiša
Farba trasy: Červená
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Expert
Dĺžka: 50,9 km
Názov trasy: Podmalenická spojka
Farba trasy: Žltá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Sport
Dĺžka: 8,5 km
Názov trasy: Golgota
Farba trasy: Modrá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Expert
Dĺžka: 27,2 km
Názov trasy: Slatinská spojka
Farba trasy: Žltá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Rekrea
Dĺžka: 5,7 km
Názov trasy: Kamenička
Farba trasy: Zelená
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Expert
Dĺžka: 9,0 km
Názov trasy: Mojtínska spojka
Farba trasy: Žltá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Expert
Dĺžka: 4,9 km
Názov trasy: Okolo Váhu
Farba trasy: Zelená
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Rekrea
Dĺžka: 8,6 km
Názov trasy: Rašovská spojka
Farba trasy: Žltá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Sport
Dĺžka: 3,4 km
Názov trasy: Košecká spojka
Farba trasy: Žltá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Sport
Dĺžka: 3,3 km
Názov trasy: Malenická spojka
Farba trasy: Žltá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Rekrea
Dĺžka: 2,5 km
Názov trasy: Visolajská spojka
Farba trasy: Žltá
Druh trasy: MTB
Náročnosť: Rekrea
Dĺžka: 0,6 km

Interaktívna mapa existujúcich cyklotrás:

Názvy orientačných miest

1 Beluša

2 Bytovky

3 Elektráreň

4 Pošták

5 Prvé vráta

6 Podhorie

7 Ladce

8 Podlavičky

9 Sedlo Mraznica

10 Veľké Košecké Podhradie

11 Druhé vráta

12 Mojtín

13 Hluchá dolina

14 Jaseňová

15 Riedka

16 Tŕstie

17 Slopná

18 Kaplnka

19 Visolaje

20 Tri duby

21 Čajník

22 Kúty

23 Rybníky

24 Sekerka

25 Jelenia skala

26 Dvor Podmalenice

27 Podmalenica

28 Ovsiská