Cyklotrasy projekt

Projekt

Cieľom projektu je vybudovať v regióne obce Beluša sieť značených cyklotrás pre horských cyklistov a podporiť tak rozvoj turizmu v celom regióne. Tento projekt dokáže do Beluše, okolia a celého regiónu pritiahnuť nových návštevníkov. To bude mať pozitívny vplyv na prísun investorov so záujmom

Mapa

Trasy sú riešené ako uzavreté okruhy, alebo ako trasy so začiatkom a koncom v rôznych miestach. Budú sa na nich nachádzať nástupné miesta, ktoré budú slúžiť ako portály k vstupu do systému. Pri nich bude možnosť odparkovať autá. Ďalej budú

Inšpirácia

Prvotná myšlienka realizácie projektu vznikla už dávno. Jazdili sme pravidelne po okolitých lesných cestách a napadlo nás, že by bolo dobré sa o ne podeliť s inými bajkermi. Máme tu krásnu prírodu, kam sa už teraz mnohí prichádzajú bicyklovať, alebo

V akom sme štádiu

Aktuálny stav odpracovaných hodín: 217 hod Do tohto času je zarátané vybavovanie na úradoch a vyčistenie niektorých zabudnutých ciest. Nie je tu zarátaných niekoľko stoviek hodín pri prechádzaní trás a ich mapovaní a práca s mapami a dokumentmi pri počítači.

GPS súbory

Ak si chcete prezrieť návrh cyklotrás vo svojom počítači, stiahnite si súbor. Stiahnuť súbor Na prezeranie potrebujete mať nainštalovanú aplikáciu Google Earth, ktorú prevezmete kliknutím na tento text.

Hľadáme pomocníkov

Ako iste viete, práca na našom projekte je namáhavá a zdĺhavá. Preto sa nám hodí každá ruka, ktorá by dokázala nejako pomôcť. Odplata za prácu je mizerná (t.j. nedostanete za to nič), ale tie hodiny, čo strávite pomocou sú na